Prezentări Doctoranzi

Un număr de 12 lucrări au fost prezentate în cadrul TiCIA, după cum urmează:

Imad Alex Awada, Universitatea Politehnica din București
Titlul prezentării: Ambient Assisted Living: Interfaces for elderly people

Ioana Barbantan, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Titlul prezentării: Knowledge Extraction and Prediction from Unstructured Medical Documents

Adriana Mihaela Coroiu, Universitatea Babeș-Bolyai
Titlul prezentării: An approach of cluster analysis with ordinal data

Ioana Andra Codreanu, Universitatea Politehnica din București
Titlul prezentării: A Serious Game Approach to Self-Management HealthCare for Older Adults

Adriana-Simona Dinis, Universitatea de Vest din Timișoara
Titlul prezentării: Data Minig on Big Data (Building an Intelligent Assistant That Can Handle Nowadays Challenges)

Daniela Gifu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Titlul prezentării: Romanian language - the analysis of diachronic variation in novels

Octavian Hasna, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Titlul prezentării: Overview on time series classification for intelligent products state detection

Todor Ivașcu, Universitatea de Vest din Timișoara
Titlul prezentării: Intelligent Wireless Body Area Network for Remote Patient Monitoring

Florin Macicasan, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Titlul prezentării: Towards overcoming domain-dependence in sentiment analysis

Andrei Mocanu, Universitatea din Craiova
Titlul prezentării: Smart Home solutions supported through Argumentation

Cristina Madălina Noaica, Universitatea din București
Titlul prezentării: Machine Learning Methods Applied in Biometrics

Liviu Oană, Universitatea de Vest din Timișoara
Titlul prezentării: Intelligent weather prediction systems