Agenda

Prezentări ale tinerilor cercetători

Activitate prin care doctoranzii și post-doctoranzii își vor susține proiectele și ideile. Scopul este de a informa restul participanților asupra activității de cercetare pe care o conduc și de a primi sfaturi constructive.

Prezentări expert

Activitate ce are ca scop informarea tinerilor cercetători asupra oportunităților de colaborare cu membri seniori din domeniu și de a crea o imagine de ansamblu asupra cercetării în IA din România.

Acordarea premiului pentru cea mai buna teză de doctorat din domeniu

Premiul va fi acordat de catre o comisie de profesori și/sau experți în domeniu ce este reprezentată la nivel național. Acordarea premiului va fi urmată de prezentarea tezei caștigătoare. Detalii suplimentare pot fi găsite pe pagina proiectului

Bune practici pentru cercetare și scrierea unei lucrări științifice

Bune practici cu tehnici de susținere a unei lucrari științifice

Activități sociale