Doctoranzi

Un număr de 13 lucrări au fost acceptate pentru prezentare în cadrul TiCIA, după cum urmează:


Imad Alex Awada, Universitatea Politehnica din București
Titlul prezentării: Ambient Assisted Living: Interfaces for elderly people
Ioana Barbantan, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Titlul prezentării: Knowledge Extraction and Prediction from Unstructured Medical Documents
Adriana Mihaela Coroiu, Universitatea Babeș-Bolyai
Titlul prezentării: An approach of cluster analysis with ordinal data
Ioana Andra Codreanu, Universitatea Politehnica din București
Titlul prezentării: A Serious Game Approach to Self-Management HealthCare for Older Adults
Adriana-Simona Dinis, Universitatea de Vest din Timișoara
Titlul prezentării: Data Minig on Big Data (Building an Intelligent Assistant That Can Handle Nowadays Challenges)
Ovidiu Gherman & Ungurean Ioan, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Titlul prezentării: Using Hierarchical Hybrid Parallel Resources in Cluster Systems Management
Daniela Gifu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Titlul prezentării: Romanian language - the analysis of diachronic variation in novels
Octavian Hasna, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Titlul prezentării: Overview on time series classification for intelligent products state detection
Todor Ivașcu, Universitatea de Vest din Timișoara
Titlul prezentării: Intelligent Wireless Body Area Network for Remote Patient Monitoring
Florin Macicasan, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Titlul prezentării: Towards overcoming domain-dependence in sentiment analysis
Andrei Mocanu, Universitatea din Craiova
Titlul prezentării: Smart Home solutions supported through Argumentation
Cristina Madălina Noaica, Universitatea din București
Titlul prezentării: Machine Learning Methods Applied in Biometrics
Liviu Oană, Universitatea de Vest din Timișoara
Titlul prezentării: Intelligent weather prediction systems